Inlägg From the monthly archives: "februari 2018"

Vestdavit är en norsk innovatör och tillverkare av anpassade kranar för snabb isättning och upptagning av räddningsbåtar på fartyg. Vi gjorde ett besök ombord det norska kustbevakningsfartyget KV Nordkapp för att spela in dävertmanövrar in en krävande milj…(Read More)