Telekomgalan 2012-2020

Nordic Frames har sedan 2012 varit med och arrangerat svenska telekombranschens pris Telekompriset och Telekomgalan
i samarbete med Telekomnyheterna. Nordic Frames står för framtagning av vinjetter till prisutdelningarna, teknik och tekniker
på plats för uppspelning och inspelning. Efterproduktion av eventfilm med intervjuer och inklippsbilder från kvällen.

2020 års upplaga av Telekomgalans vinjetter producerades 3D-animerat och producerades på plats med 5 live-kameror.