Event – Telekomgalan

För femte året i rad har vi hjälp till med genomförande av utdelningen av svenska telekompriset i Stockholm.
Inför eventet tar vi fram nomineringsfilmer och bidrar med teknik och personal på plats för genomförande samt dokumentation.
Tekniken består av bild- och ljudmixer samt kameror och tillbehör som ansluts till befintlig teknik på plats i Vinterträdgården – Grand Hotel.